נגישות
גודל פונט
ניגודיות בהירה כהה
הצהרת נגישות
איפוס נגישות

מן העיתונות

ראיון בערוץ 2
ראיון עם "דלית בינשטוק" על עזרה עצמית ושירותי "עצה" בתכנית "יש לי שאלה" בערוץ 2, מיום 12/12/07

הפרוייקט להעצמת ארגוני חולים לעזרה עצמית
מאמר בעיתון "הארץ" מ-31.1.2007
עוזרים לעזור לעצמנו - דלית בינשטוק

למעלה