נגישות
גודל פונט
ניגודיות בהירה כהה
הצהרת נגישות
איפוס נגישות
ביחד
נביא לשינוי
עוזרים לכם
לעזור לעצמכם
מידע
הוא כח
עוזרים
ונעזרים

הכנס הארצי הראשון  של עמותת תהל"ה  

מדברים גאוה, מדברים משפחה

אתגרים, סוגיות ומשאלות בקרב בני משפחות ללהט"בים

הכנס יתקיים ביום שישי, ב' ניסן, תש"פ

27.03.2020

 "תנו לגדול בשקט"

 

היוזמה קוראת לדחיית גיל השימוש בטלפונים חכמים בכיתות א'-ג'.

הורים המעונינים לקחת אחריות ולהוביל את היוזמה בבית ספרם יפנו לתכנית ליזמות חברתית, מחלקת משאבי קהילה, עיריית רמת גן 

shaketRG@gmail.com 

קבוצת פייסבוק"תנו לגדול על שקט רמת גן" למעונינים להצטרף ולקבל יותר מידע.

הוספת קבוצות וארגונים לעזרה עצמית למאגר המידע 

אם ידוע לך על קבוצה או ארגון לעזרה עצמית שיכולים לסייע לאחרים במצבם 

תוכל/י להודיע לנו בדואר האלקטרוני:

info@self-help.org.il

או בתיבת "קשר" שלמעלה. 

ונצרפם למאגר 

 

 מאגר קבוצות וארגונים

בשפה האנגלית

מאגר הארגונים באנגלית נמצא באתר החדש של ארגון עזרה.האתר בהכנה.  

 

/ https://magazine.esra.org.il


 

מנוע חיפוש באתר לקבוצות וארגונים

באמצעות מנוע חיפוש שבראש הדף, תוכלו לאתר קבוצות וארגונים לעזרה עצמית.
אל קבוצות וארגונים...

למעלה