נגישות
גודל פונט
ניגודיות בהירה כהה
הצהרת נגישות
איפוס נגישות

הצהרת נגישות

אתר עצה - עזרה עצמית והדדית, שם לעצמו מטרה לאפשר גם לאנשים עם מוגבלות וצרכים מיוחדים נגישות מלאה באתר אינטרנט זה על כל תכניו, על פי המצוין בחוק ובתקנות הנגישות. האתר מותאם לדרישות הנגישות לרמה 2 (AA) ועומד בתקן .W.C.A.G 2.

כדי להפעיל את תפריט הנגישות באתר, יש ללחוץ על לחצן הנגישות בראש הדף, או ללחוץ כל המקש F10 או Alt-F10

עיקרי הנגישות באתר זה

משוב

במידה ובמהלך הגלישה נתקלתם בכל זאת במגבלה שהפריעה לגלישה או מנעה אותה לחלוטין, נשמח לשמוע על כך! אנא ידעו אותנו באמצעות טופס הקשר.

למעלה